Coeus Invest

GRIT Rahastoyhtiö Oy hallinnoi vaihtoehtorahastojen hoitajana Coeus Invest GRIT Erikoissijoitusrahastoa. Rahaston salkunhoito on ulkoistettu Estlander & Partners Oy:lle. Coeus Invest Oy vastaa rahaston markkinoinnista ja jakelusta.

Coeus Invest GRIT Erikoissijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu erikoissijoitusrahasto, joka pääasiallisesti sijoittaa rajoitettuun joukkoon pohjoismaalaisten yritysten listattuja osakkeita. Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä markkinaindeksejä parempi, korkea absoluuttinen tuotto.

Rahasto on rekisteröity markkinoitavaksi ammattimaisille sekä ei-ammattimaisille sijoittajille Suomessa.

Rahaston voimassa oleva rahastodokumentaatio ja viimeisimmät katsaukset löytyvät tältä sivulta. Aiemmat vuosikertomukset ja puolivuosikatsastukset ovat saatavilla rahastoyhtiöltä sähköpostitse osoitteesta fundadmin@gritfundservices.fi.


Coeus Invest GRIT ErikoissijoitusrahastoOhjeet merkinnän tekemiseen

Rahasto-osuuksia voi merkitä rahaston dokumentaatiossa ilmenevinä merkintäajankohtina ja siinä tarkemmin kerrotulla tavalla. Merkinnän tekeminen onnistuu lähettämällä Coeus Invest Oy:lle täytetty merkintälomake liitteineen ja siirtämällä koko merkintäsumma rahaston merkintätilille. Rahaston merkintätili on FI23 1318 3000 1103 86.

Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan.

 

Ohjeet lunastuksen tekemiseen

Rahasto-osuuksia voidaan lunastaa rahaston dokumentaatiossa ilmenevinä ajankohtina. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä Coeus Invest Oy:lle tai vaihtoehtorahaston hoitajalle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä vaihtoehtorahaston hoitajalla viimeistään rahaston dokumentaatiossa ilmenevänä lunastusajankohtana.

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan vaihtoehtorahaston hoitajan suostumuksella.


Rahastot