Coeus Invest

Coeus Invest GRIT Erikoissijoitusrahaston toiminta on lakkautettu. Tietoa lakkauttamisesta annetaan tällä sivulla.

GRIT Rahastoyhtiö Oy hallinnoi vaihtoehtorahastojen hoitajana Coeus Invest GRIT Erikoissijoitusrahastoa. Rahaston salkunhoito on ulkoistettu Estlander & Partners Oy:lle. Coeus Invest Oy vastaa rahaston markkinoinnista ja jakelusta.

Coeus Invest GRIT Erikoissijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu erikoissijoitusrahasto, joka pääasiallisesti sijoittaa rajoitettuun joukkoon pohjoismaalaisten yritysten listattuja osakkeita. Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä markkinaindeksejä parempi, korkea absoluuttinen tuotto.

Rahasto on rekisteröity markkinoitavaksi ammattimaisille sekä ei-ammattimaisille sijoittajille Suomessa.

Rahaston voimassa oleva rahastodokumentaatio ja viimeisimmät katsaukset löytyvät tältä sivulta. Vuosikertomukset ovat saatavilla rahastoyhtiöltä sähköpostitse osoitteesta fundadmin@gritfundservices.fi.


Coeus Invest GRIT ErikoissijoitusrahastoCoeus Invest GRIT Erikoissijoitusrahaston Lakkauttaminen

GRIT Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä ”GRIT”) hallitus on 25.07.2023 päättänyt lakkauttaa Coeus Invest GRIT Erikoissijoitusrahaston  toiminnan välittömästi. Päätöksen taustalla on epätyydyttävät tuotot ja heikot markkinaolosuhteet, jotka johtavat vaikeuksiin houkutella pääomaa rahastoon tulevaisuudessa. Tässä tilanteessa GRIT on katsonut, että rahasto-osuudenomistajien parhaan edun ja yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi rahasto tulee lakkauttaa.

Mitä lakkauttaminen tarkoittaa?

Rahaston kaupankäynti on lakkautettu, eikä lunastuksia tai merkintöjä voi enää Rahastoon tehdä. Osallistuminen rahaston lakkauttamiseen ei vaadi toimenpiteitä rahaston osuudenomistajilta ja lunastusten maksaminen tullaan toteuttamaan automaattisesti. Otamme erikseen yhteyttä rahasto-osuudenomistajiin koskien tuntemistietojen päivityksiä.

Rahaston omistukset tullaan muuttamaan rahaksi Estlander & Partners Oy:n toimesta. Saaduista varoista maksetaan rahaston mahdolliset velat pois, jonka jälkeen jäljelle jäävät varat jaetaan rahaston rahasto-osuudenomistajille omistettujen rahasto-osuuksien mukaisessa suhteessa. Tavoitteena on jakaa rahaston varat lokakuuhun 2023 mennessä. Mikäli rahaston omistusten myyminen kestää tätä kauemmin, voidaan maksut suorittaa osissa.

GRIT laatii lakkauttamisesta lopputilityksen, joka valmistuttuaan ilmoitetaan rahasto-osuudenomistajille tiedoksi.

Lakkauttamisen eteneminen

Rahaston omistukset on muutettu rahaksi, ja jäljelle jäävät varat jaetaan rahaston rahasto-osuudenomistajille omistettujen rahasto-osuuksien mukaisessa suhteessa 4.10.2023 lähtien.

Ennen kuin maksua voidaan suorittaa rahasto-osuudenomistajalle, osuudenomistajan asiakastiedot on oltava ajan tasalla. Asiakastietojen päivityspyyntö on lähetetty niille osuudenomistajille, joiden asiakastiedot on päivitettävä. Asiakastietoja voi päivittää osoitteessa connect.gritfundservices.com.


GRIT vastaa  mahdollisiin kysymyksiin sähköpostitse osoitteessa compliance@gritfundservices.fi.

Päivitetty viimeksi 4.10.2023


Rahastot