JAM Advisors

Hallinnoimme vaihtoehtorahastojen hoitajana Erikoissijoitusrahasto JAM Systematic – World Sectors -rahastoa sekä JAM Real Estate -rahastoa. Salkunhoito on molempien rahastojen osalta ulkoistettu JAM Advisors Oy:lle, joka myös vastaa rahastojen markkinoinnista.

Erikoissijoitusrahasto JAM Systematic – World Sectors on niin sanottu rahastojen rahasto, joka pyrkii sijoittamaan varansa osakemarkkinoille hyödyntäen pääosin passiivisia sijoituskohteita, kuten ETF:iä ja indeksirahastoja. 

JAM Real Estate koostuu Erikoissijoitusrahasto Kansainväliset Kiinteistöt -rahaston A- ja B- osuussarjoista, jotka on suunnattu JAM Advisors Oy:n asiakkaille. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa hyvä pitkän aikavälin tuotto kansainvälisiltä kiinteistömarkkinoilta.

JAM Advisors Oy on sijoituspalveluyritys, joka soveltaa systemaattista ja algoritmipohjaista salkunhoitoa. Lisätietoja salkunhoitajasta on saatavissa osoitteessa www.jamadvisors.fi

Rahastojen voimassaoleva rahastodokumentaatio ja viimeisimmät katsaukset löytyvät tältä sivulta. Aiemmat vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset ovat saatavilla rahastoyhtiöstä osoitteesta fundadmin@gritfundservices.fi

 

JAM Systematic - World Sectors


JAM Real Estate


Merkinnät ja lunastuksetOhjeet merkinnän tekemiseen

Rahasto-osuuksia voi merkitä rahaston dokumentaatiossa ilmenevinä ajankohtina ja siinä tarkemmin kerrotulla tavalla. Pääsääntöisesti merkinnän tekeminen onnistuu lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty merkintälomake liitteineen ja siirtämällä koko merkintäsumma rahaston pankkitilille.

Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan. 

Ohjeet lunastuksen tekemiseen

Rahasto-osuuksia voidaan lunastaa rahaston dokumentaatiossa ilmenevinä ajankohtina. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään rahaston dokumentaatiossa ilmenevänä ajankohtana.

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan rahastoyhtiön suostumuksella.RAHASTOT