Tältä sivulta löydät lisätietoa koskien GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen sekä GRIT Rahastoyhtiö Oy:n toiminnan vastuullisuutta. 

Miten kestävyysvaikutukset huomioidaan GRIT Rahastoyhtiö Oy:ssä?

Tiedot kestävien rahastojen osalta

Kestävyystiedot tuotetasolla
Ennen sijoitusta annettavat tiedot kestävien rahastojen osalta