Tiedote Accunia Alpha Credit Fund -erikoissijoitusrahaston osuudenomistajille

27.8.2019
Accunia Alpha Credit Fund -erikoissijoitusrahaston sääntöjen muuttaminen

GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa Accunia Alpha Credit Fund -erikoissijoitusrahaston sääntöjä 1.3.2019 voimaan tulleen rahastolainsäädännön myötä.

Sääntöihin tehdyt keskeiset muutokset ovat:
  • osuudenomistajien kokouksista luovutaan;
  • edustajistoa koskevat määräykset poistetaan;
  • osuustodistuksista luovutaan;
  • lisätään rahastoyhtiön oikeus rajoittaa lunastuksia rahaston likviditeetin hallitsemiseksi ja pienempien osuudenomistajien suojaamiseksi porrastamalla lunastukset useampaan lunastuspäivään, mikäli yksittäisenä lunastuspäivänä toteutettavien lunastusten määrä ylittää 20 % rahaston arvosta; ja
  • lisätään rahastoyhtiölle mahdollisuus yksipuolisesti lunastaa rahasto-osuudet eritystilanteissa, esim. jos osuudenomistaja ei toimita tai päivitä rahastoyhtiön lakisääteisten velvoitteiden edellyttämiä tietoja tai osuudenomistaja muuttaa ulkomaille, minkä takia rahastoyhtiölle aiheutuisi kohtuuttomia hallinnollisia lisävelvoitteita.
Edellä mainittujen muutosten lisäksi on tehty tiettyjä teknisiä ja kielellisiä muutoksia, jotka eivät sinänsä vaikuta sääntöjen sisältöön.

Muutetut säännöt astuvat voimaan 2.10.2019. Säännöt ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Sääntöjen muuttaminen ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Lisätietoja antaa GRIT Rahastoyhtiö Oy.

GRIT Rahastoyhtiö Oy
Hallitus