Tiedote GRIT Rahastoyhtiö Oy:n erikoissijoitusrahastojen osuudenomistajille 30.5.2023

30.5.2023
GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen sääntömuutokset

GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa seuraavien rahastoyhtiön hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen sääntöjä:

 • Accunia Alpha Credit Fund -Erikoissijoitusrahasto
 • AGCM Dragon Fund Erikoissijoitusrahasto
 • Erikoissijoitusrahasto Aristoi Minoa
 • B10 Alternative Income ll Erikoissijoitusrahasto
 • B10 Sustainable Farmland Erikoissijoitusrahasto
 • Coeus Invest GRIT Erikoissijoitusrahasto
 • Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Alpha Trend 3x
 • Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom
 • Forea Osakestrategia – Erikoissijoitusrahasto
 • GRIT HSS Longview Specialplaceringsfond
 • Estlander & Partners Tailhedge Erikoissijoitusrahasto
 • GRIT SLS Erikoissijoitusrahasto
 • Redeye High Quality Erikoissijoitusrahasto
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AI
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AIII
 • Visio Siilo Erikoissijoitusrahasto
 • WIP Technology Fund Erikoissijoitusrahasto
 • WIP Water Fund Erikoissijoitusrahasto

Edellä mainittujen erikoissijoitusrahastojen sääntöjä muutetaan seuraavasti. Rahaston varoista veloitettavia kuluja tarkennetaan. Puolivuotiskatsausten julkaisemisesta luovutaan. Pankkitileille kertyneen koron jaksottamisesta luovutaan rahasto-osuuksien arvonlaskennassa. Rahastoyhtiön mahdollisuutta ottaa luottoa rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen likviditeettihallintaa tai sijoitustoimintaa varten tarkennetaan.

Seuraavan erikoissijoitusrahaston sääntöjä tarkennetaan siten, että osakepainotteiset ETF-rahastot lasketaan osakesidonnaisina sijoituksina rahaston sijoitustoiminnan tavoitteessa:
 • Forea Osakestrategia – Erikoissijoitusrahasto
Seuraavan erikoissijoitusrahaston säännöissä likvidien varojen määritelmää muutetaan. Ennen muutosta vain rahaston sijoitukset otettiin huomioon rahaston likviditeettivaatimusten laskennassa. Muutoksen jälkeen myös rahaston käteisvarat otetaan laskennassa huomioon.
 • B10 Sustainable Farmland Erikoissijoitusrahasto
Seuraavien erikoissijoitusrahastojen sääntöjä muutetaan sen osalta, miten rahaston varoja voidaan sijoittaa rahamarkkinavälineisiin:

 • Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Alpha Trend 3x
 • Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom
 • GRIT HSS Longview Specialplaceringsfond
 • Estlander & Partners Tailhedge Erikoissijoitusrahasto
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AI
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AIII

Sääntömuutosten on tarkoitus astua voimaan 30.6.2023, eivätkä ne edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Lisätietoja antavat GRIT Rahastoyhtiö Oy tai Salkunhoitaja.

GRIT Rahastoyhtiö Oy
Hallitus