Tiedote Redeye High Quality Erikoissijoitusrahaston osuudenomistajille 1.4.2022

1.4.2022

Redeye High Quality Erikoissijoitusrahaston sääntöjen muutos

 

Arvoisat sijoittajat,

GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa Redeye High Quality Erikoisijoitusrahaston sääntöjä.

Rahaston säännöissä tuottosidonnaista palkkiota on korotettu 20 prosentista 25 prosenttiin.

Rahastoesitteessä on tehty oikaisu rahaston tuottosidonnaisen palkkion kaavioon ja malliin. Tuottosidonnainen palkkio lasketaan nyt hurdle rate-indeksin perusteella.

Muutetut säännöt astuvat voimaan 1.5.2022 ja ovat saatavilla rahastoyhtiöltä. Rahaston sääntöjen 16 §:n mukaan rahasto-osuudenomistajilla on oikeus pyytää rahasto-osuuksien lunastamista tietyissä tilanteissa, kun säännöt muuttavat. Sääntöjen muuttaminen ei edellytetä toimenpiteitä rahasto-osuudenomistajilta.

Lisätietoja antaa GRIT Rahastoyhtiö Oy.

 

GRIT Rahastoyhtiö Oy

Hallitus