Accunia Alpha Credit Fund

Accunia Alpha Credit Fund -erikoissijoitusrahasto on suomalainen erikoissijoitusrahasto, joka pääasiallisesti sijoittaa omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, joiden arvonkehitys on riippuvainen useiden yritysluottojen kehityksestä (CLO). Hallinnoimme rahastoa vaihtoehtorahastojen hoitajan roolissa. Rahaston salkunhoito on ulkoistettu Accunia Fondsmæglerselskab A/S:lle, joka vastaa myös rahaston markkinoinnista.

Accunia Fondsmæglerselskab A/S on vuonna 2007 perustettu tanskalainen sijoituspalveluyritys, joka on erikoistunut luottomarkkinoihin ja sen sijoitusstrategia pohjautuu luottoriskin perusteelliseen analyysiin. Lisätietoja salkunhoitajasta on saatavissa osoitteessa www.accunia.com.

Rahastojen voimassaoleva rahastodokumentaatio ja viimeisimmät katsaukset löytyvät tältä sivulta. Aiemmat vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset ovat saatavilla rahastoyhtiöstä osoitteesta fundadmin@gritfundservices.fi.

Accunia Alpha Credit Fund - erikoissijoitusrahasto


Merkinnät ja lunastukset

Ohjeet merkinnän tekemiseen

Rahasto-osuuksia voi merkitä rahaston dokumentaatiossa ilmenevinä ajankohtina ja siinä tarkemmin kerrotulla tavalla. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä info-fi(at)accunia.com tai osoitteesta www.accunia.fi/tiimi/asiakassuhteet 

Ohjeet lunastuksen tekemiseen

Rahasto-osuuksia voidaan lunastaa rahaston dokumentaatiossa ilmenevinä ajankohtina. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään rahaston dokumentaatiossa ilmenevänä ajankohtana.

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan rahastoyhtiön suostumuksella.RAHASTOT