Ilmoitus rahasto-osuudenomistajille GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen osalta, joiden salkunhoito on ulkoistettu Estlander & Partners Oy:lle

28.3.2024

Muutokset rahastodokumentaatioon
Organisaatiomuutosten yhteydessä GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt ottaa konsernin sisäisesti Estlander & Partners Oy:lle ulkoistetun salkunhoidon takaisin.

Rahastoyhtiö huomauttaa, että muutos ei aiheuta muutoksia rahastojen sijoitusstrategioihin tai palkkiotasoihin. Muutos ei edellytä toimenpiteitä rahasto-osuudenomistajilta.

Rahastojen päivitetyt säännöt, rahastoesitteet ja avaintietoasiakirjat, jotka heijastavat muutoksen, on tarkoitus astua voimaan 1.5.2024. Mainitusta päivämäärästä alkaen rahastojen salkunhoidosta vastaa GRIT Rahastoyhtiö.

Muutos koskee seuraavia rahastoja:
  • Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Alpha Trend 3x
  • Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom
  • Estlander & Partners Tailhedge Erikoissijoitusrahasto
  • GRIT HSS Longview Specialplaceringsfond
  • GRIT SLS Erikoissijoitusrahasto
  • Redeye Nordic Hidden Champions Erikoissijoitusrahasto
  • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AI
  • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AIII

GRIT Rahastoyhtiö