Tiedote Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom:n osuudenomistajille 1.3.2024

Rahaston sääntöjen päivitys
Arvoisat sijoittajat,

GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom:n säännöt.

Muutokset myötä rahastolle on annettu mahdollisuus sijoittaa varojaan myös osakkeisiin, nykyisten sijoituskohteiden lisäksi. Enintään 10 % rahaston varoista voidaan sijoittaa osakkeisiin.

Päivitetyt säännöt astuvat voimaan 31.3.2024 ja ovat saatavilla GRIT Rahastoyhtiöltä tai rahaston salkunhoitajalta. Sääntöjen muuttaminen ei edellytetä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Lisätietoa antaa GRIT Rahastoyhtiö Oy.


GRIT Rahastoyhtiö Oy