Tiedote Erikoissijoitusrahasto Aristoi Minoan osuudenomistajille 26.2.2024

26.2.2024

GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt päivittää Erikoissijoitusrahasto Aristoi Minoan rahastoesite.

Päivityksen myötä Rahastolle perustetaan uusi E-osuussarja, jossa tuottosidonnaiset palkkiot lasketaan erikseen jokaisen merkinnän perusteella.

Tämän lisäksi C-osuussarjan vähimmäismerkintä korotetaan 100 000 eurosta 500 000 euroon.

Päivitetty rahastoesite astuu voimaan 27.3.2024 ja on saatavilla GRIT Rahastoyhtiöltä tai rahaston salkunhoitajalta. Rahastoesitteen muuttaminen ei edellytetä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Lisätietoa antaa GRIT Rahastoyhtiö Oy.

 

GRIT Rahastoyhtiö Oy