Tiedote erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedomin, erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glaciesin ja erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Alpha Trend 3x:n osuudenomistajille 1.9.2022

1.9.2022

Päivitykset erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedomin, erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glaciesin ja erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Alpha Trend 3x:n säännöissä.

GRIT Rahastoyhtiö Oy on päättänyt päivittää erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedomin, erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glaciesin ja erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Alpha Trend 3x:n säännöt. Päivitys sisältää tarkennuksia siitä, mitä palkkioita Rahaston varoista voidaan veloittaa sekä pieniä, kielellisiä muutoksia sääntöihin.

Tämän lisäksi kaikki viittaukset rahamarkkinainstrumentteihin on poistettu erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glaciesistä, sillä niitä eivät ole enää relevantteja Rahastolle.

Muutosten on tarkoitus astua voimaan 1.10.2022, eivätkä ne edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Lisätietoja antavat GRIT Rahastoyhtiö Oy tai Salkunhoitaja.

 

GRIT Rahastoyhtiö Oy
Hallitus