CapMan Wealth Services

Hallinnoimme vaihtoehtorahastojen hoitajana JAM Real Estate -rahastoa. Salkunhoito on ulkoistettu CapMan Wealth Services Oy:lle, joka myös vastaa rahaston markkinoinnista.

JAM Real Estate koostuu Erikoissijoitusrahasto Kansainväliset Kiinteistöt -rahaston A- ja B- osuussarjoista, jotka on suunnattu CapMan Wealth Services Oy:n asiakkaille. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa hyvä pitkän aikavälin tuotto kansainvälisiltä kiinteistömarkkinoilta.

Lisätietoja salkunhoitajasta on saatavissa osoitteessa www.wealth.capman.com

Rahaston voimassaoleva rahastodokumentaatio ja viimeisimmät katsaukset löytyvät tältä sivulta. Aiemmat vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset ovat saatavilla rahastoyhtiöstä osoitteesta fundadmin@gritfundservices.fi


JAM Real Estate


Merkinnät ja lunastuksetOhjeet merkinnän tekemiseen

Rahasto-osuuksia voi merkitä rahaston dokumentaatiossa ilmenevinä ajankohtina ja siinä tarkemmin kerrotulla tavalla. Pääsääntöisesti merkinnän tekeminen onnistuu lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty merkintälomake liitteineen ja siirtämällä koko merkintäsumma rahaston pankkitilille.

Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan. 

Ohjeet lunastuksen tekemiseen

Rahasto-osuuksia voidaan lunastaa rahaston dokumentaatiossa ilmenevinä ajankohtina. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään rahaston dokumentaatiossa ilmenevänä ajankohtana.

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan rahastoyhtiön suostumuksella.RAHASTOT