Estlander & Partners

Hallinnoimme erikoissijoitusrahastoja ja yhtä sijoitusrahastoa, joiden salkunhoito on ulkoistettu Estlander & Partners Oy:lle. Estlander & Partners Oy vastaa myös rahastojen markkinoinnista.

Estlander & Partners Oy on vuoteen 1991 asti juuret omaava suomalainen varainhoitoyritys. Estlander & Partners Oy:n sijoitusstrategiat perustuvat systemaattisuuteen hyvin hajautetun sijoitussalkun kautta. Sijoituskohteina ovat maailmanlaajuisesti neljä omaisuusluokkaa, eli korot, osakkeet, valuutat ja hyödykkeet. Lisätietoja salkunhoitajasta on saatavissa osoitteessa www.estlanderpartners.fi.

Rahastojen voimassaoleva rahastodokumentaatio ja viimeisimmät katsaukset löytyvät tältä sivulta. Aiemmat vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset ovat saatavilla rahastoyhtiöstä osoitteesta fundadmin@gritfundservices.fi.

  

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom

 

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies


Merkinnät ja lunastaminen


Ohjeet merkinnän tekemiseen

Rahasto-osuuksia voi merkitä rahaston dokumentaatiossa ilmenevinä ajankohtina ja siinä tarkemmin kerrotulla tavalla. Pääsääntöisesti merkinnän tekeminen onnistuu lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty merkintälomake liitteineen ja siirtämällä koko merkintäsumma rahaston pankkitilille.

Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan. Merkintäajan jälkeen tehdyt merkinnät toteutetaan pääsääntöisesti seuraavana pankkipäivänä toteuttamispäivän arvon mukaan.

Ohjeet lunastuksen tekemiseen

Rahasto-osuuksia voidaan lunastaa rahaston dokumentaatiossa ilmenevinä ajankohtina. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään rahaston dokumentaatiossa ilmenevänä ajankohtana. 

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan rahastoyhtiön suostumuksella. Lunastusmaksu suoritetaan pääsääntöisesti viimeistään viisi (5) pankkipäivää lunastuspäivästä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

RAHASTOT