GRIT

Vårt koncept utgår från kundens behov. Som oberoende tjänsteleverantör erbjuder vi flexibla fondtjänster och -lösningar som ger våra kunder möjlighet att fokusera på sin kärnkompetens inom portföljförvaltning. Vi har tillstånd som fondbolag och som förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Med kundernas bästa som ledstjärna drivs vi att ständigt vara nyfikna och innovativa utan att ge avkall på integritet och regelefterlevnad.


Våra kunder omfattar t.ex. kapitalförvaltare, andra institutionella kunder och samfund.

Vår story

Vi är stolta över att få vara en del av GRIT Governance -koncernen. Den har stött oss genom åren och format vår identitet.

I över ett decennium har vi tillsammans med vårt systerbolag Estlander & Partners Ab och övriga samarbetspartners utvecklat och förvaltat fondlösningar. Under den här tiden har vi haft förmånen att följa med de globala trenderna inom fondindustrin och generera värdefull kunskap om fondförvaltning och fondstrukturer i ett internationellt sammanhang. Vi har fortgående förlitat oss på våra grundläggande värderingar, målmedvetet jobbat mot vårt långsiktiga mål och utvecklat fondbolagets verksamhet som oberoende tjänsteleverantör.

Ett led i utvecklingen av fondbolagets verksamhet är att stärka fondbolagets identitet på marknaden. Det har vi valt att göra under eget brand. Från och med december 2018 betjänar vi våra kunder under namnet GRIT Fondbolag.  

TjÄNSTER