Fonder

I egenskap av fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder förvaltar vi placeringsfonder och specialplaceringsfonder tillsammans med våra samarbetspartners.

Mer information om fonderna finns under ikonerna nedan.