Teckning/Inlösen

Ifyllda tecknings- och inlösenblanketter kan skickas till e-postadressen fundadmin@gritfundservices.fi. Instruktioner för teckning och inlösen samt vilken dokumentation som behövs i samband med teckning och inlösen finner ni nedan.

Instruktioner för teckning och inlösen

Ifyllbara tecknings- och inlösenblanketter:


Vid specialfall, vänligen kontakta  fundadmin@gritfundservices.fi.