Meddelande till andelsägare i specialplaceringsfond Estlander & Partners Alpha Trend 3x 20.12.2023

20.12.2023
Ändring av arvoden i D-klassen för specialplaceringsfond Estlander & Partners Alpha Trend 3x

Kära investerare, 

GRIT Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att ändra fondprospektet för Estlander & Partners Alpha Trend 3x.

D-andelarnas portföljförvaltar-arvode höjs från 1 % till 1,5 %, och ett prestationsbaserat arvode uppbärs efter ändringen inte längre ur D-andelarna.

Det uppdaterade prospektet träder i kraft 1.1.2024, och finns tillgängligt hos AIF-förvaltaren och portföljförvaltaren. Ändringen av prospektet kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Tilläggsuppgifter ges av GRIT Fondbolag Ab.

 

GRIT Fondbolag Ab

Styrelse