Meddelande till fondandelsägare i Redeye Nordic Hidden Champions Specialplaceringsfond

Uppdatering av fondens prospekt
Styrelsen till GRIT Fondbolag AB, som agerar AIF-förvaltare för Redeye Nordic Hidden Champions Specialplaceringsfond, har beslutat att uppdatera fondens prospekt.

Genom ändringen har tröskelvärdet (Hurdle rate) för när ett prestationsbaserat arvode kan uppbäras för specialplaceringsfondens B-andelar höjts från 3,8 % till 4,15 %.

Det uppdaterade fondprospektet avses träda i kraft 20.3.2024 och kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Tilläggsuppgifter ges av GRIT Fondbolag Ab.


GRIT Fondbolag Ab