AGCM

GRIT Fondbolag Ab (”GRIT Fondbolag”) förvaltar AGCM Dragon Fund Specialplaceringsfond i egenskap av förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondens portföljförvaltning och marknadsföring har delegerats till Asia Growth Capital Management AB (”AGCM”). Mera information om AGCM finns tillgänglig på adressen www.agcm.se.

AGCM Dragon Fund Specialplaceringsfond är en aktivt förvaltad specialplaceringsfond vars målsättning är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i bolag i Asien. Fonden kommer i första hand att investera i bolag som enligt Portföljförvaltaren bedöms ha goda förutsättningar till värdetillväxt genom uthållig tillväxt i intäkter och vinster.

Fonden är registrerad för marknadsföring till professionella och icke-professionella investerare i Finland och till professionella investerare i Sverige.

Den ikraftvarande fonddokumentationen finns nedan. Årsberättelser finns att få genom att kontakta fondbolaget på adressen fundadmin@gritfundservices.fi.

AGCM Dragon Fund Specialplaceringsfond

Teckning

Svenska

Engelska
Inlösen

Svenska
Engelska

Anvisningar för fondteckning


Fondandelar kan tecknas enligt vad som anges i
fonddokumentationen. Teckningar görs genom att sända en ifylld teckningsblankett jämte bilagor till GRIT Fondbolag och betala hela teckningssumman till fondens bankkonto. Investerare i Sverige ombeds vara i kontakt med sin bank.

Teckningskursen fastställs enligt värdet på teckningsdagen.

Anvisningar för inlösen

Fondandelar kan lösas in vid tidpunkter som anges i fonddokumentationen. Begäran om inlösen ges genom att sända en ifylld inlösenblankett till GRIT Fondbolag så att dessa står till GRIT Fondbolags förfogande senast vid den tidpunkt som framgår i fonddokumentationen. Investerare i Sverige ombeds vara i kontakt med sin bank.

Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen. En begäran om inlösen kan återkallas endast med GRIT Fondbolags samtycke.


FONDER