Meddelande till andelsägare i Estlander & Partners specialplaceringsfonder 24.2.2020

24.2.2020
Övergång till månatlig likviditet i Estlander & Partners specialplaceringsfonder
GRIT Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att ändra stadgarna för Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom, Specialplaceringsfond Estlander & Partners Alpha Trend 3x och Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies.

Ändringarna är i huvudsak följande:
• Fondens värde beräknas den sista finländska bankdagen varje månad;
• Tecknings- och inlösendag är den sista finländska bankdagen varje månad;
• Eventuella omvandlingar av innehav sker på tecknings- och inlösendagen; och
• Inlösensumman utbetalas inom fem bankdagar från dagen då det fastställda andelsvärdet har publicerats.

Därtill har stadgarna uppdaterats med mindre tekniska och språkliga justeringar samt med ändringar i syfte att förtydliga stadgarnas samklang med gällande lagstiftning.

De ändrade stadgarna träder ikraft 25.3.2020 och finns tillgängliga hos fondbolaget. Ändringen av stadgarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna.

Tilläggsuppgifter ges av GRIT Fondbolag Ab.

GRIT Fondbolag Ab
Styrelsen