Meddelande med anledning coronaviruset

18.3.2020
Spridningen av coronaviruset och de åtgärder som vidtas för att stoppa spridningen har långtgående effekter globalt, lokalt och privat både på människor, företag och offentliga sektorn.

Trots det rådande läget betjänar vi våra kunder som normalt men på distans. Vi använder tekniska lösningar för att möjliggöra distansarbete för våra anställda och säkerställa att verksamheten trots det rådande läget ska kunna fortgå för bolaget och de fonder som vi förvaltar.

Vi följer fortgående med läget och officiella anvisningar och vidtar vid behov ytterligare åtgärder enligt vår kontinuitetsplan.

Vår kundbetjäning når ni per telefon 020 7613 350 eller e-post fundadmin@gritfundservices.fi.