Meddelande till andelsägare i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies 13.10.2020

13.10.2020

Precisering av stadgarna i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies 

GRIT Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att ändra stadgarna för Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies. Fondens investeringsstrategi har kompletterats med möjligheten att handla med derivat vars underliggande instrument är futurer och forwards. Därtill har stadgarna uppdaterats med tekniska justeringar som inte i sig inverkar på innehållet i stadgarna. 

De ändrade stadgarna träder ikraft 12.11.2020 och finns tillgängliga hos fondbolaget. Ändringen av stadgarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna. 

Tilläggsuppgifter ges av GRIT Fondbolag Ab.

 

GRIT Fondbolag Ab

Styrelsen