Meddelande till andelsägare i Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Glacies, Alpha Trend 3x och Freedom 1.3.2022

1.3.2022

Ändringar i prospekten för Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies, Specialplaceringsfond Estlander & Partners Alpha Trend 3x och Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom.


GRIT Fondbolag Ab har beslutat att ändra prospektet för Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies, Specialplaceringsfond Estlander & Partners Alpha Trend 3x och Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom. Uppdateringen gäller Fondens prestationsbaserade arvode. Det prestationsbaserade arvodet beräknas numera utgående från ett jämförelseindex. 

Ändringarna träder i kraft 1.3.2022. 

Tilläggsuppgifter ges av GRIT Fondbolag Ab eller portföljförvaltaren.

 

GRIT Fondbolag Ab