Meddelande till andelsägare i WIP Nordic Equity Placeringsfond 7.6.2021

7.6.2021
Ändring av stadgarna i WIP Nordic Equity Placeringsfond


Bästa investerare

GRIT Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att ändra stadgarna för WIP Nordic Equity Placeringsfond. Fondensstadgar har justerats med följande:
  • Precisering av placeringen av Fondens tillgångar så, att en betydande del av Fondens tillgångar investeras i bolag vars betydande omsättning kommer från service- och underhållsverksamhet
  • Tillägg om Fondens förhållande till ESG-aspekter
  • Uppdatering gällande Fondens prestationsbaserade arvode
De ändrade stadgarna har godkänts av Finansinspektionen och träder ikraft 7.7.2021 och finns tillgängliga hos fondbolaget. Ändringarna kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Tilläggsuppgifter ges av GRIT Fondbolag Ab. 


GRIT Fondbolag Ab
Styrelsen